Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΟΥΔΗ

Μνημόσυνα

Την παραμονή στον Εσπερινό

Πρόσφορο

Λάδι

Κρασί νάμα

Καρβουνάκια- λιβάνι

3 κεριά χοντρά

(λουλούδια ή στολισμός & φωτογραφία)

Ονόματα υπέρ υγείας

Ονόματα υπέρ αναπαύσεως

Όνομα του υπέρ ου τελείται το Μνημόσυνο

Ανήμερα το πρωί στης 7.00π.μ.

Τον δίσκο με το κόλλυβο

Το Μνημόσυνο το Σάββατο & τις καθημερινές τελείται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ενώ την Κυριακή αμέσως μετά τη λήψη του αντιδώρου.

Ο Κύριος είπε: «εγώ είμαι η Ανάσταση και Ζωή». Σε Αυτόν ελπίζουμε τις πνευματικές ώρες που καλούμαστε  να αντιμετωπίσουμε το μυστήριο του θανάτου.

Καλή κατά Χριστόν Ανάσταση