Ιερά Εξομολόγηση

Οι Πατέρες εξομολογούν κατόπιν συνεννοήσεως