Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΟΥΔΗ

Ιερά Εξομολόγηση

Οι Πατέρες εξομολογούν κατόπιν συνεννοήσεως