Η Ενορία μας

Οι Ιερείς: 

Πρόγραμμα Συναντήσεων Νεότητας

Έλα και εσύ στην συντροφιά μας 

Έλα στην συντροφιά μας για να μάθεις και να γνωρίσεις τον Θεό

***

Παιδία Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Κάθε Σάββατο 4.00-530μ.μ.

***

Νέοι & Φοιτητές

Τρίτη 8.00μ.μ.

***

Λόγος Πνευματικής Οικοδομής

Δευτέρα Απόγευμα μετά την Παράκληση στον Αγ. Φανούριο

***

Πνευματικός Λόγος για Ενηλίκους

Κάθε Τετάρτη Απόγευμα στο Τέλος της Ακολουθίας

 

Κοντάκιο Προεόρτιο των Χριστουγέννων

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι,
παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.